แหล่งท่องเที่ยว อ.ช้างกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว

1  น้ำตกท่าแพ   ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ต.ช้างกลาง ห่างจากถนนสาย 4015 เพียง 1,500 เมตร มีต้นกำเนิดจากบริเวณเทือกเขาหลวงหรือเทือกเขานครศรีธรรมราชด้านทิศใต้ และเป็น 1 ใน 10 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ยีงมีโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ใช้งานได้

2 น้ำตกคลองรังเกียรติ  เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลช้างกลาง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวงหรือเทือกเขานครศรีธรรมราช มีถนนสาย 4015 ตัดผ่านห่างจากถนนสายดังกล่าวประมาณ 1 กม. นอกจากนี้บริเวณน้ำตกรังเกียรติยังเป็นสถานที่ตั้งของโครงการประปาภูเขา ในโครงการพระราชดำริ

ถ้ำจหมื่นยม  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.ช้างกลาง มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยจำนวนมากมาย เช่น ถ้ำวงหวี ถ้ำชี ถ้ำหน้าบ้าน ถ้ำพระ ซึ่งถ้ำเหล่านี้สามารถผ่านทะลุถึงกันได้หมดจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบภายในถ้ำจหมื่นยมอยู่ในยุคอาณาจักรศรีวิชัย หลักฐานเหล่านี้ ได้แก่ พระพิมพ์ดินดิบ และเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่พบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานฟ้าหรือขวานหินขัด ขณะนี้บริเวณถ้ำจหมื่นยมได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจำนวนหนึ่ง ในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

น้ำตกคลองเหมน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองแหน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกเขาเหมน   ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองทองออก ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลุ่มน้ำท้ายเหมือง ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำชะอม ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงแรม

1  ท่าแพ รีสอร์ท  ถนนนครศรีธรรมราช-จันดี ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

โทร : 0 7547 0322 , 08 7887 3045 จำนวนที่พัก 16 ห้อง , ราคา 300 - 500 บาท

2  เขาเหมน รีสอร์ท ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

โทร : 0 7534 6476 จำนวนที่พัก 4 ห้อง , ราคา 300 บาท (มีลานกางเต็นท์)

ขอบคุณข้อมูลจาก :  http://www.thaitambon.com/tambon/802201