เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมคิด ดำเกลี้ยง ผกก.สภ.ช้างกลาง
ปฎิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและร่วมพิธีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ซึ่งได้รับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมาปฎิบัติหน้าที่แทน ในการประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์เจดีย์ศรีรัตนชาติ ณ วัดหน้าเขาเหมน 
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผจว.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนจากแม่ทัพภาค 4 , นายอำเภอช้างกลาง 
ฝ่ายปกครอง,หัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ประชาชนร่วมพิธี
 
 S 14377086
 
S 14377087

 

 

S 14377088

 

S 14377089

 

S 14377090

 

S 14377091

 

S 14377092