อัตลักษณ์อาเซียน

อัตลักษณ์อาเซียน

อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนของตน  เพื่อให้บรรลุชะตา  เป้าหมาย  และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน

002 as

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm